Adatkezelési szabályzat

A jelen szabályzat a Hírős Yacht Club Kft.-nek. mint a www.csonakmotor.hu weboldal üzemeltetőjének adatkezelési szabályzata

1. Az adatkezelő neve:

Hírős Yacht Club Kft. (a továbbiakban: "Szolgáltató")

2. Az adatkezelő címe:

6000 Kecskemét, Csányi János krt. 6

4. Elérhetőség:

Tel.: 36 20/356-76-17

5. Az adatkezelés megnevezése:

Adatkezelés a felhasználók önkéntes, tájékozott, és határozott hozzájárulása alapján az internetes honlapon regisztrált felhasználók esetében.

6. Az adatkezelés jogalapja:

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (Avtv.) 3. § (1) bekezdése alapján az érintett önkéntes hozzájárulása. A felhasználók az önkéntes adatszolgáltatással hozzájárulnak a 7. pontban meghatározott adatok kezeléséhez. A hírlevélre történő feliratkozással a felhasználók a jelen adatkezelési szabályzat rendelkezéseit elfogadják.

7. A kezelt adatok köre:

7.1. A felhasználó által kötelezően megadott adatok név, város, irányítószám, utca házszám és e-mail cím

7.2. A weboldal használata során rögzítésre kerül a felhasználó számítógépének IP-címe, a látogatás kezdő és befejező időpontja, illetve egyes esetekben - a felhasználó számítógépének beállításától függően - a böngésző és az operációs rendszer típusa. Ezen adatokat a rendszer automatikusan naplózza. A Szolgáltató a naplófájlban található adatokat nem kapcsolja össze egyéb személyes adatokkal.

8. Az adatkezelés célja:

A 7.1. pontban meghatározott adatokat a Szolgáltató ingyenes elektronikus hírlevelek kiküldése érdekében gyűjti.

A 7.2. pontban meghatározott és a weblap használata során a naplófájlban rögzítésre kerülő adatok esetében az adatok tárolása kizárólag statisztikai célokat szolgál.

Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja. Személyes adatokat harmadik személyeknek csak a felhasználó előzetes és tájékozott hozzájárulása esetén ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra.

9. Az adatkezelés időtartama:

A felhasználó által kötelezően megadott adatok esetében, amíg a felhasználó tagja a közösségnek. (A felhasználó önkéntes döntése alapján, törlési igényének beérkezésétől, illetve az elektronikus hírlevélről történő leiratkozástól számított 5 munkanapon belül az szolgáltató törli az adatokat. Amennyiben a felhasználó jogellenesen, megtévesztően használ személyes adatot, vagy bűncselekményt valósít meg, akkor Szolgáltató a regisztráció törlésével egyidejűleg valamennyi személyes adatát a tudomásszerzéssel egyidejűleg azonnal törölheti).

A szolgáltató a felhasználási feltételekben meghatározott feltételek esetén átmenetileg korlátozhatja a felhasználó működését a www.hajomania.hu oldal használata során. Ebben az esetben adattörlésre nem kerül sor.

10. A személyes adatok törlése:

A felhasználó saját személyes adatainak törlési igényét e-mailben a info@csonakmotor.hu címre kell eljuttatni. A Szolgáltató a törlési igény beérkezésétől számított 5 munkanapon belül törli az adatokat.

11. Adatfeldolgozó megnevezése:

Hírős Yacht Club Kft.

12. Adatfeldolgozó címe:

6000 Kecskemét, Csányi János krt. 6

13. Adatbiztonsági intézkedések:

A személyes adatokat a Magyar Köztársaság területén az Ultranet Bt. szervertermében telepített, 24 órás őrzéssel védett, dedikált szervereken tároljuk.

14. Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

A szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. Ön a szolgáltatásnak a módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.

15. A felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

Személyes adatai kezeléséről a felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az adatkezelő kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás iránti kérelmet e-mailben az info@hajomania.hu címre kell eljuttatni, amire 8 munkanapon belül választ kap az érintett. A felhasználók kérhetik adataik törlését, az adatkezelés időtartama pont alatt meghatározottak szerint.

16. Jogérvényesítési lehetőségek:

A felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Adatvédelmi törvény valamint a Ptk. alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint kérheti az adatvédelmi biztos segítségét is (dr. Jóri András adatvédelmi biztos, 1051 Budapest, Székhely: Nádor u. 22. Postacím: 1387 Budapest Pf. 40. További kérdéssel, illetve észrevételeivel keresse az üzemeltető munkatársát a info@hajomania.hu e-mail címen.